Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: calç
calç
(Del llatí calce, mat. sign.)
  1. s. f. Òxit de calci, substància blanca, llaugera, càustica, que en contacte en laigua shidrata i desprén calor.
  2. Calç viva, òxit de calci que no ha estat en contacte en laigua, en sec i generalment en tarroç.
  3. Calç morta o calç amerada, calç dissolta en aigua, hidròxit de calci.
  4. Calç trita, calç feta pols.
ref. Qui fa calç va descalç.
calç
 1. Al calç de, loc. ant. En la base o part inferior duna cosa: Eixiren flors al calç del mur.
Buscar calç en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encalç, call i cals.