Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: menuts
menut, -ts
  1. s. m. var. form. dialect. V. minut.
menut, -uda, -ts, -udes
(Del llatí mĭnūtu, chicotet.)
  1. adj. m. Chicotet.
  2. Chiquet.
  3. El fill o filla més chicotet.
  4. fig. De molt poca importància.
  5. Solt, monedes de poc valor.
  6. Per menut, de forma detallada, sense deixar res.
  7. A la menuda o al menut, en partides chicotetes, se diu de les coses que es venen o compren duna en una o en poca cantitat.
  8. Perdre u els menuts, loc. Irritar-se, incomodar-se.
ref. El peix gran se menja el menut. Germans, els pans; parents, els qüerns; i coneguts, els papers de menuts. Quan més menuda és l’anou més soroll moll.
Imàgens
Buscar menuts en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.