Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Travessar
travessar
Flexió verbal »
(Del llatí transvĕrsāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Passar a través, dun costat a un atre.
  2. Anar per una travessa, atall o drecera.
  3. Apostar diners en un joc, deport, competició.
  4. Penetrar un cos de costat a costat.
  5. Posar de través.
  6. refl. Posar-se enmig duna situació, obstaculisant o intervenint.
Buscar Travessar en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: entravessar.