Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: gràcies
gràcia, -ies
(Del llatí gratia, mat. sign.)
 1. s. f. Característica, o conjunt delles, que fa agradable a la persona o a la cosa que la posseïx.
 2. Atractiu o distintiu físic o estètic duna persona o duna cosa.
 3. De bona gràcia, ant. loc. En gràcia.
 4. Acció divertida.
 5. inus. El nom duna persona.
 6. Favor obtengut duna atra persona.
 7. Caure en gràcia, loc. Resultar agradable, caure be.
 8. Habilitat: En quina gràcia ha resolt el problema.
 9. Tindre gràcia (algú), ser divertit.
 10. Per la gràcia de Deu, per voluntat de Deu.
 11. Fer la gràcia, fer el favor; i també, coloq. fer una acció reprovable.
 12. Fer gràcia (dalguna cosa), fer-ne donació.
 13. I gràcies, loc. Indica que sha de conformar en lo que ha conseguit encara que siga poc: A soles havem cobrat un més i gràcies.
 14. En el cristianisme, ajuda o favor de Deu.
 15. Estar en gràcia de Deu, estar en posició de rebre lajuda divina.
 16. plr. Agraïment.
 17. Donar les gràcies o gràcies a Deu i en bona hora ho diga, loc. Expressa agraïment per alguna cosa.
 18. ¡Gràcies! o ¡Moltes gràcies!, expressió que indica lagraïment dalgú per alguna cosa.
 19. Ni grat ni gràcies, ant. loc. No ho agraïxc gens ni miqueta.
 20. Gràcies a Deu, expressió que indica que alguna cosa sha produït en normalitat o ha acabat be.
 21. Gràcies a o gràcies que, loc. En virtut de, degut ad alguna cosa: Gràcies a lajuda econòmica de tots havem pogut operar al chiquet. Gràcies que lhe vist i li ho he pogut dir.
 22. Suposta capacitat de no contraure algunes malalties.
 23. plr. Les Gràcies, nom que rebien, segons la mitologia grega, les càrites (Χάριτες) o representants de la bellea i lelegància.
 24. No fer gens de gràcia o fer molt poca gràcia o no trobar la gràcia a una cosa, loc. Resultar desagradable, molest o del mal gust.
ref. Més val caure en gràcia que ser graciós. A les gràcies de cries i al cant de pardal, en ta vida convides, que et faran quedar mal. ¡Gràcies a Deu que em tire en terra!, i l’amortallaven. Les gràcies se donen una volta ben fart.
deo gràcies
(Del llatí Deo gratias, gràcies a Deu.)
 1. loc. Expressió equivalent a gràcies a Deu.
Buscar gràcies en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.