Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bellea
bellea, -ees
(Del llatí vulg. *bellĭtia, mat. sign.)
  1. s. f. Condició de bell.
  2. Cosa bella.
  3. local. Multitut, en abundància: La llimera ha fet una bellea de llimes enguany.
  4. Folc. Bellea del Fòc, membre femení duna foguera elegida democràticament per a representar honoríficament a les Fogueres de Sant Joan dAlacant.
Buscar bellea en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: vellea.