Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bella
Bella
  1. s. f. ant. Nom propi de dòna.
bell, -lla, -lls, -lles
  1. adj. m. Que és bo, excelent, ben paregut.
  2. Positiu o notable en quant a la cantitat o intensitat.
Buscar bella en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: bela, vela, bel, velada, velat i vell.