Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: huits
huit, -ts
(Del llatí ŏcto, mat. sign.)
 1. adj. num. Sèt més u.
 2. Que fa huit, octau, que en du sèt davant.
 3. Número o sifra que representa al número 8.
 4. Qualsevol objecte que estiga senyalat en el número huit.
 5. Un tall de huits i nous, loc. Se diu duna persona que tot li és indiferent i va a la seua.
 6. Huits i nous, i cartes que no lliguen, loc. Se diu de persones o coses que, dins dun conjunt major, tenen poca influència, importància o valor i no mereixen la nostra atenció.
 7. Estar fet un huit, loc. Estar fet un embolic.
 8. El que fa huit, que en sèt davant dell, octau.
 9. dialect. i coloq. En rifes, sortejos, loteries i jocs rep el nom de la dama.
observacions/documentació: El plural huits s’utilisa quan este vocable actua com a substantiu.
Buscar huits en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: uït i uit.