Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dilluns
dilluns
(Del llatí vulgar die Lūnis, procedent de die Lūnae, dia de la Lluna, en la terminació -ae canviada en -is per analogia en die Martis, dimarts.)
  1. s. m. Primer dia de la semana, i segon de la semana llitúrgica, si es conta el dumenge com el primer dia.
  2. Rel. Dilluns Sant, el dilluns de la Semana Santa, immediat al Dumenge de Rams.
observacions/documentació: El plural de el dilluns és els dilluns, és dir, que és invariable. La forma dillunsos se considera coloquial.
ref. El dilluns, a comprar lluç. El dilluns, apagar les llums. Entre dilluns i dimarts, molt poquet alvançaràs. Lo dilluns, perea a munts. Qui no té por al dilluns, no té por al dimoni.
Buscar dilluns en: