Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: lletuga
lletuga, -gues
(Del llatí lactūca, mat. sign.)
  1. s. f. Planta herbàcea procedent de lÍndia, de la família de les compostes, de diferents espècies del gènero Lactuca, de tronc ramós, fulles grans radicals, quan sespiga fa flors grogues; se sol menjar en ensalada.
  2. Lletuga de coleta, lespècie Lactuca capitata, de fulles radicals cóncaves, abonyegades i casi redones, i tronc florit en forma de panolla.
  3. Lletuga dorella de burro, lletuga de fulles llargues, se tracta de la Lactuca sativa.
  4. Lletuga de copet o romana, la cultivada de fulla llarga.
 1. Lletuga de séquia, planta de lespècie Cirsium Pyrenaicum; també rep el nom de lletugueta.
 2. La lletuga, dialect. i coloq. El número cinquantassís (56) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
observacions/documentació: En algunes localitats se diu encisam a la lletuga, se tracta d’una confusió, ya que l’encisam és l’ensalada que es fa a base de lletuga.
ref. Entre col i col, lletuga.
Buscar lletuga en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: letuga.