Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ofés
ofés, -sa, -sos, -ses
(part. pass. de ofendre.)
  1. adj. m. Danyat, nafrat, ferir, pero no físicament: Els meus oïts estan ofesos per eixes males paraules.
  2. ant. agredit, atacat.
  3. Se diu de la persona ferida en el seu amor propi o dignitat.
Buscar ofés en:
  • ofés coincidix en:
    • el participi masculí singular de ofendre
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.