Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cincs
cinc, -cs
(Del llatí vulgar cīnque, i este de quīnque, mat. sign.)
 1. adj. num. Quatre més u.
 2. Que fa cinc, el quint, que en du quatre davant.
 3. El número o la sifra 5.
 4. Cinc que no val, nom dun joc valencià de cartes antic que estava prohibit.
 5. Fer una cosa en els cinc sentits, loc. Fer una cosa en molta atenció.
 6. ¿Per quins cinc sous?, loc. ¿Per quina raó?.
 7. vulg. V. quint.
 8. ant. Cinc avi, V. besyayo.
 9. dialect. i coloq. En rifes, sortejos, loteries i jocs rep el nom de la puncha.
observacions/documentació: El plural cincs s’utilisa quan este vocable actua com a substantiu.
Buscar cincs en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: zinc.