Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: novament
novament
  1. adv. De nou, una atra volta.
  2. ant. Recentment.
Buscar novament en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.