Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: trompa
trompa, -pes
(Onomatopeya del sò de la trompa.)
 1. s. f. Instrument musical metàlic de vent, format per un canó encorbat circularment i que des de lembocadura fins al pavelló va eixamplant-se progressivament.
 2. Trompa de caça, instrument consistent en un canó encorbat de manera circular, que sampra principalment per a cridar-se els caçadors.
 3. s. m. Persona que fa sonar est instrument.
 4. Peça inferior i més grossa duna canya de peixcar.
 5. Orgue anatòmic que es pareix a una trompa per la seua forma cilíndrica o per la seua concavitat conoidal.
  1. Prolongació muscular llarga i elàstica del nas de lelefant, que li servix per a absorbir líquits, agarrar aliments i també utilisa com a arma per a atacar o defendres.
  2. Prolongació del nas duns atres animals, com el porc, lorso formiguer….
  3. Persona que el nas gran.
  4. Agulló o fibló en el qual alguns insectes chuplen el líquit de les flors, la sanc, etc.
 6. Trompa dEustaqui, conducte membranós que sestén des de la part anterior i superior del tímpan, fins a la part lateral i superior de la faringe.
 7. Trompes de Falopi, cada u dels dos conductes membranosos que sestenen des de lextrem superior de lúter fins a lovari corresponent.
  1. Joguet giratori de fusta i forma cònica, en el qual els chiquets juguen fent-lo girar vertiginosament sobre un clau que du en la punta.
  2. Trompa capona, la que una maneta en la part superior i el clau més curt que la trompa comuna.
  3. Trompa barranca, la que el clau excessivament punchós, podent fer mal si sagarra i balla en les mans.
  4. Trompa marina, la que és grossa, forats i està buida, de manera que al ballar fa un soroll fort.
 8. Pluja intensa o en gran cantitat i de curta duració.
 9. Estar de trompa, loc. Estar mal avenguts, no tindre bones relacions damistat.
 10. coloq. Borrachera.
 11. Anar de trompa, loc. Anar de broma.
 12. A trompa i corda, loc. En abundància.
 13. Torna-li la trompa al chic, loc. Se diu quan algú no para de fer o dir una cosa de manera reiterada.
 14. Per ahí, per ahí balla la trompa, loc. Indica que algú saproxima a una cantitat o casi encerta una cosa: Eixe llibre antic pot valdre mil euros; per ahí, per ahí balla la trompa.
Buscar trompa en:
 • trompa coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de trompar
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de trompar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: trompada.