Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: xo
xo
  1. intej. ant. V. sap.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: jo.