Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: noves
nova, -ves
(Del llatí nova.)
 1. s. f. Astron. Estrela nova.
nova, -ves
(Del llatí nŏva, f. de nŏvus, nou.)
 1. s. f. Notícia duna cosa ocorreguda de fa poc i desconeguda daquell a qui es comunica. Sol utilisar-se en plural.
 2. Demanar noves, demanar notícies.
 3. Estar en noves, ant. loc. Entretindres conversant.
 4. Posar en noves, ant. loc. Posar en conversació.
 5. Portar noves, dur notícies duna persona a una atra, dun lloc a un atre.
 6. Prendre les noves, ant. loc. Posar-se a parlar.
  1. Tindre noves o haver noves o estar en noves, ant. loc. Entretindre en conversacions.
  2. Tindre a noves, loc. ant. Tindre entretengut raonant.
 7. Noves rimades, Mètr. Relat rimat compost de versos parellats (a,a/b,b/c,c...) en igual número de sílabes, la cantitat de versos no està determinada prèviament i depén de lautor; els versos solen ser de huit sílabes, pero també hi han de sèt i de quatre.
nou, -ova, -us, -oves
(Del llatí novus.)
 1. adj. m. Produït o ocorregut recentment, que acaba daparéixer, que apareix per primera volta.
 2. ¿Qué hi ha de nou?, loc. Se diu per a preguntar si ha ocorregut alguna cosa recentment.
 3. No hi ha res de nou, loc. Se diu per a senyalar que no han variat les coses recentment.
 4. De nou, loc. Novament, una atra volta.
 5. Vindre de nou, loc. Causar estranyea, tindre notícia dun fet no conegut.
 6. Brot que ix a un arbre una volta podat, renou.
 7. Nou de trinqui, loc. Que no ha segut utilisat, en estat perfecte.
 8. Que porta molt poc de temps en un lloc, en un càrrec, en una professió, etc.
 9. Posterior a un atre que ve a substituir o al qual ve a afegir-se.
 10. De bell nou, loc. ant. Novament, una atra volta.
Buscar noves en:
 • noves coincidix en:
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de novar
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de novar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.