Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sobrer
sobrer, -ra, -rs, -res
(Del llatí supĕrarĭu, que està damunt.)
  1. adj. m. Sobrant; que sobrepassa la cantitat necessària o normal.
  2. ant. Gran, que passa de la grandària o grossària normal.
  3. ant. Arrogant.
Buscar sobrer en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: sobre i sobre-.