Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sobre
sobre
(Del llatí sŭper.)
 1. prep. Damunt, en un lloc superior a un atre inferior.
 2. Prop duna cosa pero a nivell més alt: Altea és un poble sobre la mar.
 3. Per damunt en domini: El dictador estigué molts anys sobre este poble.
 4. En una escala numèrica indica superioritat: A huit graus sobre zero.
 5. A lentorn de: Sobre esta qüestió parlà molt.
 6. ant. Susava com a preposició en el significat de contra.
 7. Antigament el prefix super- prenia la forma sobre- i formava paraules com sobregran, sobrerric...
 8. A pesar de, encara que: Sobre no tindre estudis, ha fet molta fortuna com a empresari. Sobre ser molt baixet, les encerta totes jugant al bàsquet. Sobre viure en Madrit tota sa vida, parla a sos fills en valencià.
 9. També un valor quantitatiu equivalent a ademés de o damunt de: Sobre treballar huit hores de dia, encara treballa cinc o sis en la nit. Sobre haver-li regalat la joya, li donà un ram de flors.
 10. Per sobre de, loc. ant. Per excés de.
ref. Sobre un ou pon la gallina.
sobre, -es
 1. s. m. Bossa de paper que es gasta per a ficar dins cartes o uns atres papers que shan denviar o guardar.
 2. coloq. El llit: Tinc sòn, men vaig al sobre.
sobre-
(Del llatí super-.)
 1. pref. Prefix molt productiu que forma paraules que indiquen abundància o excés: sobreexcitar. Intensifica el significat del nom al que va antepost: sobrehumà. Indica reiteració o repetició: sobresolar, sobresembrar. Indica acció repentina: sobresaltar. Antigament creava adjectius superlatius: Sobrefí (finíssim), sobregentil (gentilíssim), sobrerric (riquíssim) i solia prendre la forma sobres-: sobresgran, sobresalt, sobresamant, sobresdolor...
Buscar sobre en:
 • sobre coincidix en:
  • la 3ª persona d'imperatiu de sobrar
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de sobrar
  • la 1ª persona del present de subjuntiu de sobrar
  • la 3ª persona del present de subjuntiu de sobrar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.