Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: regalat
regalat, -ada, -ts, -ades
(Del part. pass. de regalar, obsequiar.)
  1. adj. m. Que fruïx de molts plaers, que es delecta molt.
  2. Se diu de la cosa donada o obsequiada.
  3. Que rep plaer o moltes atencions.
  4. local. Se diu de persones fortes i de bon aspecte.
regalat, -ada, -ts, -ades
(Del part. pass. de regalar, córrer un líquit.)
  1. adj. m. Se diu de la substància fosa per lacció de la calor.
Buscar regalat en:
  • regalat coincidix en:
    • el participi masculí singular de regalar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)