Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Bossa
bossa, -sses
(De l’it borsa.)
 1. s. f. Mercat de valors públics i privats que lloc periòdicament.
 2. Lloc a on se realisen periòdicament estes reunions.
 3. Conjunt doperacions de compra i venda de valors en efectes públics.
 4. Cotisació dels valors negociats en este mercat.
 5. Baixar la bossa, baixar el preu dels valors que cotisen en ella.
 6. Pujar la bossa, pujar el preu dels valors que cotisen en este mercat.
 7. Jugar a la bossa, comprar i vendre valors cotisables en este mercat.
bossa, -sses
(Del llatí bŭrsa, mat. sign.)
 1. s. f. Sac de plàstic, tela, paper, pell o un atre material més o manco flexible que servix per dur o contindre coses dins.
 2. Capital o diners que es posseïxen.
 3. Objecte de tela, cuiro o atre material fet per a dur llibres i que porten els estudiants, cartera.
 4. Cavitat escrotal a on estan els testículs.
 5. Boja.
 6. Tindre la bossa de Judes, o de Sant Tomàs, loc. Estar dispost a ajudar econòmicament a qui ho necessita.
 7. Tindre bona bossa, loc. Tindre molts diners.
ref. A la bossa del jugador, no li cal estrenyidor. La bossa i el cullerot, fins a la mort. Be guisa la mossa, pero millor la bossa. La bossa del mesquí, lo diable obrí. Barcelona és bona si la bossa sona.
Buscar Bossa en:
 • Bossa coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de bossar
  • la 2ª persona d'imperatiu de bossar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: emboçat, embossat i bossada.