Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: efectes
efecte, -es
(Del llatí effectus, mat. sign.)
 1. s. m. Lo que resulta per virtut o per acció duna causa: Criar molles és un efecte dengolir una bona cosa de menjar.
  1. A efecte o per efecte, loc. Per a fer o conseguir una cosa: Esta assignatura no se computa a efecte de barem.
  2. A est efecte, o a lefecte, loc. Per ad este fi, en esta intenció: Un banc, en el que havia parlat a lefecte, li prestà els diners.
 2. Efecte retroactiu, expressa la vigència duna llei per als casos ocorreguts ans de la seua promulgació.
 3. Tindre efecte, produir efecte, donar resultat, realisar-se certa cosa: Ahir tingué efecte el nomenament del nou acadèmic.
 4. En efecte, (adv.) en realitat; per a assentir o confirmar una cosa que un atre ha dit o se suponia: Les claus estaven, en efecte, a on tu havies dit.
 5. plr. Bens, possessions: Du damunt molts efectes personals.
 6. Impressió causada sobre lànim dalgú.
  1. Fer o produir bon efecte, mal efecte, causar una impressió bona o roïna.
  2. Fer efecte o ser de gran efecte, causar una gran impressió: Vullc que esta celebració faça efecte.
  3. Fer lefecte, paréixer, creure: Vos fea lefecte que no volia vindre i aixina fon.
 7. Efecte bumeranc, acció que es torna contra el seu autor.
 8. Efectes colaterals, conseqüència adversa per una determinada acció.
 9. Efectes de comerç, bancaris o comercials, documents de crèdit emesos per entitats bancàries o comercials.
 10. Efecte dòmino, acció que produïx unes conseqüències en cadena.
 11. Efectes especials, en un espectàcul o película artifici per a crear certa impressió.
 12. Efecte hivernàcul, elevació de la temperatura terrestre per la presència duna capa dòxit de carbono, procedent de la combustió industrial, que dificulta la dissipació de la radiació calorífica.
 13. Efectes públics, títuls del deute públic i qualsevols atres documents de curs llegal.
 14. Efectes secundaris, conseqüència indirecta i adversa per lus dun medicament o una teràpia.
Buscar efectes en: