Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Criar
criar
Flexió verbal »
(Del llatí crĕāre, mat. sign.)
 1. v. tr. Produir, engendrar, procrear.
 2. Alletar, alimentar a un fill o a una cria quan encara no es val per mateixa.
 3. Alimentar durant el periodo de creiximent i formació de la cria.
  1. met. Adquirir de manera gradual.
  2. Criar carn o molles, engrossar.
  1. Educar, inculcar urbanitat i modo de comportar-se correctament en els demés a un chiquet o a un jove; formar.
  2. Criar-se com Deu vol o de qualsevol manera, créixer un chiquet sense lautoritat de ningú, bons referents o criteris adequats.
 4. Criar tramús de tant de parlar, loc. Eixir tramús de tant de parlar, parlar molt.
 5. Criar u raïls allà a on va, loc. Estar-se algú molt de temps en un lloc quan només hauria destar un moment.
ref. Lo criar fa arrugues i el parir fa bufes. Qui cria, té alegria. Crieu corps i vos trauran els ulls. Deu els cria i ells s’ajunten.
Buscar Criar en: