Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sobrar
sobrar
Flexió verbal »
(Del llatí superāre.)
  1. v. tr. ant. Superar, ser superior, aventajar.
  2. intr. Abundar, haver més de lo necessari o més que suficient: És ric i li sobren els diners.
  3. intr. No ser necessari, estar de més: Al vestit li sobren eixos afegits de color roig que el fan vulgar. En esta reunió sòbres tu perque només vens a fotinyar.
  4. intr. Quedar, restar, haver encara duna cosa quan sha consumit part della: Encara sobra arròs per a dos o tres persones més.
ref. Més val que en sòbre que no que en falte. De lo que sobra, se fa la festa.
Buscar sobrar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ensobrar.