Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: restar
restar
Flexió verbal »
(Del llatí restāre, mat. sign.)
  1. v. intr. Mat. Llevar una part duna cantitat: Si a huit lin restem tres, en queden cinc.
  2. inus. Quedar-se, no anar-sen; no menejar-se del lloc a on sestà.
  3. Haver o quedar quan sagarren o lleven una o més parts: Nhi havien dotze, si nagarres tres en resten huit.
  4. Disminuir, minvar, rebaixar.
  5. ant. Deixar de fer-se.
  6. En el joc de pilota valenciana, jugar a la part del rest.
Buscar restar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.