Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Disminuir
disminuir
Flexió verbal »
(Del llatí diminŭĕre, mat. sign., per substitució del prefix di- pel seu equivalent dis-.)
  1. v. tr. Fer menor lintensitat, lextensió, el número; amancar...: Alguns governs han permés disminuir els boscs tropicals.
  2. intr. Fer-se més chicotet en cantitat o en intensitat; minvar, amancar: Les pluges han disminuït molt.
Buscar Disminuir en: