Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pluges
pluja, -uges
(Del llatí vulg. plŏia, i este del clàssic plŭvĭa, mat. sign.)
    1. s. f. Gotes daigua que cauen dels núvols, que es formaren per la condensació del vapor de laigua de latmòsfera.
    2. Pluja àcida, la que du en les gotes àcits sulfúrics per la contaminació.
    3. Pluja artificial, la que es provoca artificialment llançant neu carbònica, yodur dargent, etc., en la part superior dels núvols.
  1. Pluja radioactiva, fet de caure pols radioactiva com a conseqüència duna explosió nuclear.
  2. fig. Conjunt de coses que cauen en abundància.
  3. Pluja destreles, fenomen astronòmic propi de les nits de lestiu consistent en laparició dun conjunt destreles que es mouen ràpidament com si caigueren del cel.
ref. Pluja d’abril, cada gota val per mil. Pluja d’estiu i plor de bagassa, pronte passa. Pluja de Sant Llorenç, sempre aplega (o arriba) a temps.
Buscar pluges en: