Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sobresalt
sobresalt, -ts
  1. s. m. Pertorbació brusca per una sensació repentina o imprevista.
sobresalt, -ts
(Compost de sobres-, variant ant. del prefix sobre- i alt, ant. plaer.)
  1. s. m. ant. Plaer excessiu.
Buscar sobresalt en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.