Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rega
rega, -gues
  1. s. f. dialect. Rec, regada, regó.
Buscar rega en:
  • rega coincidix en:
    • la 2ª persona d'imperatiu de regar
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de regar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: regada i regat.