Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: olives
oliva, -ves
(Del llatí olīva, mat. sign.)
 1. s. f. Fruit de lolivera, de forma més o manco redona o ovalada, de color vert o negre quan està madur, que sutilisa com a aliment per a menjar-se sancer o per a obtindre oli.
  1. Oliva adobada, la que es conserva en aigua, sal i uns atres ingredients fins al moment de menjar-la.
  2. Oliva alfafarenca, és grossa, redona, negra o morada, procedix dAlfafara, localitat valenciana de la Serra Mariola.
  3. Oliva artanenca, és menuda, llargueta, de color negre i madura en octubre, procedix dArtana, localitat valenciana de la Serra dEspadà.
  4. Oliva borriolenca, és grossa, redona, de color vert i molt bona principalment per a menjar, procedix de la localitat valenciana de Borriol.
  5. Oliva blanca, abans de madurar és de color blanc, i quan ha madurat un color groc blanquinós, és bona principalment per a fer oli.
  6. Oliva blanqueta, en alguns llocs se diu de loliva que és menuda, blanca, redona, bona i madura en octubre; en uns atres llocs se diu de loliva que és chicoteta, groguenca i no massa bona; també es diu de loliva que és chicoteta i bona, de color clar abans de madurar i negrenc quan ha madurat.
  7. Oliva cornicabra, és grossa, llarga i madura per al més de novembre.
  8. Oliva cucada, la que patix lacció de la mosca dolivera o corcó.
  9. Oliva cuquellera o del cuquello, és chicoteta, redona i acabada en punta en lextrem, de color negre, és bona per a oli i per a confitar; també pot ser corbada, grossa i en molta molla, és de color negre, molt bona per a menjar, pero no per a produir oli.
  10. Oliva chafada, la que es chafa abans dadobar.
  11. Oliva changlotera, és menuda, de color negre i bona per a produir oli.
  12. Oliva de changlot real, és menuda, de color negre i no massa bona; també pot ser grossa i bona per a fer oli, madura en novembre.
  13. Oliva de la fulla negra, és grossa, llarga i bona, madura per a decembre.
  14. Oliva de la puncheta, és llarga, grossa, i de color negre, madura per al més de novembre.
  15. Oliva farga, és llarga i no massa grossa, de color negre, bona principalment per a la producció doli, pero no per a menjar.
  16. Oliva genovesa, és molt grossa, de color negre i madura per a novembre.
  17. Oliva grossal, és redona, de color rogenc, bona, i madura en octubre i novembre; en uns atres llocs li donen este nom a una oliva que és grossa, negra i la cullen en giner; o és grossa, de color morat, i molt bona, ve pels mesos doctubre i novembre o és grossa, llarga, de color negre, és molt bona per a menjar i per a elaborar oli, madura en novembre, segons els llocs.
  18. Oliva mallorquina, és llarga i molt oliosa, varietat doliva autòctona de Mallorca.
  19. Oliva mançanella, és bona, grossa i redona, madura en novembre i es cull negra.
  20. Oliva mariàngela, és grosseta, comestible i bona per a salar.
  21. Oliva menuda, és chicoteta, de color negre, bona per a menjar i madura per giner o febrer.
  22. Oliva negra, la que ha madurat en larbre i que un color morat fosc.
  23. Oliva pansida, la que ha madurat totalment i la pell rugosa.
  24. Oliva rojaleta, és mijancera, moradenca i bona per a menjar.
  25. Oliva sevillana, la que procedix dAndalusia, és relativament grossa i llarga, també nhi ha de redones en el pinyol més chicotet, de color vert, és comestible pero produïx poc doli.
  26. Oliva de tap dampolla, oliva molt grossa i en molta molla i que es menja adobada.
  27. Oliva valenciana, la que es produïx en Balears pero que procedix de Valéncia; és molt oliosa i es diferencia de loliva mallorquina per ser més grossa.
  28. Oliva Vilallonga, és grossa, redona i bona, procedix de la localitat valenciana de Vilallonga.
 2. Oliva de llor o de llorer, frut del llorer.
 3. Cada una de les bambolles que es formen en el pa, per no estar la pasta ben pastada.
ref. No digues oliva, si no la tens baix la biga. Oliva menjada pinyol a terra. Oliva, una, i si no és bona ninguna. No es pot dir oliva, que de l’agost no siga eixida.
Buscar olives en:
 • olives coincidix en:
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de olivar
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de olivar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: òliva i òliba.