Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: salar
salar
Flexió verbal »
(Del llatí vulg. *salāre, var. del clàssic salīre, mat. sign.)
  1. v. tr. Impregnar de sal, posar molta sal o en sal un aliment per a que no es podrixca.
  2. Posar sal a un aliment per a donar-li bon gust.
  3. Posar-li a un menjar massa sal.
  4. local. Fer fugina.
salar
Flexió verbal »
(Derivat de sa, artícul, en terminació verbal presa del verp salar.)
  1. v. intr. Usar els artículs balears es i sa. Com se fa en la zona valenciana de La Vall de Gallinera, degut a una repoblació de balears.
Buscar salar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.