Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: menjar
menjar, -rs
 1. s. m. Acte de prendre aliment a determinades hores del dia: ¡Parar taula que ya està el menjar!.
 2. Les coses que es mengen per a alimentar-se.
 3. Lo que es dona com a aliment als animals domèstics.
 4. fig. Combustible.
 5. En el menjar a la boca o en la gola, loc. Fer alguna cosa immediatament acabat de menjar.
menjar
Flexió verbal »
(Del llatí manducare.)
 1. v. tr. Prendre, mastegar i engolir aliment sòlit. Se conjuga pronominalment quan el complement és un nom determinat: Me mengí dos rosques. Menjat el pasticet.
 2. Fer desaparéixer, consumir una cosa: Ya shan menjat els diners dels premi.
 3. Reduir, gastar poc a poc el volum o superfície duna cosa: El pas de tanta gent sha menjat els escalons.
 4. En determinats jocs de taula, guanyar una peça al contrari.
 5. fig. Afectar física o moralment alguna cosa ad algú: A este la vergonya sel menja.
 6. Menjar més que la cangrena, loc. Menjar molt.
 7. Menjar de valent, loc. Menjar molt.
 8. Menjar de calent, loc. Menjar coses cuinades i no menjar qualsevol cosa.
 9. Menjar com un llop, loc. Menjar molt.
 10. Menjar com un pardalet, loc. Menjar poc.
 11. Se menjaria a Ifach i Montgó, loc. Se diu de qui és molt menjador, malgastador, etc.
 12. Necessitar una cosa com el pa que es menja, loc. Tindre necessitat imperiosa duna cosa.
 13. Menjar bovina, loc. Estar embovat.
 14. Menjar-se a algú pels garrons, per un garró o per un costat, loc. Causar-li gran despesa o apoderar-se dalgú.
 15. Menjar en els ulls, loc. Voler menjar-se alguna cosa pel seu aspecte.
 16. Menjar-se a besos, loc. Donar molts besos.
 17. Menjar-se uns als atres, loc. Barallar-se.
 18. Menjar en els ulls ad algú o alguna cosa, loc. Mirar en ànsia, desig, cobea...
 19. Anar menjant i fregint, loc. Gastar-ho tot a mida que es guanya sense aforrar res o guardar res.
 20. No menjar ni deixar menjar, loc. No aprofitar ni deixar aprofitar a uns atres alguna cosa.
 21. No menjar per no cagar, loc. Ser molt avar o gorromí.
 22. No tindre per a menjar, loc. Patir pobrea, no tindre lo més bàsic per a viure.
 23. No fer més que menjar i beure, loc. Treballar molt poquet.
 24. Menjar més que la cuca en un alfals, loc. Menjar molt.
 25. Menjar a dos queixos o a mòs redó, loc. Menjar en voracitat.
 26. Menjar u més que el cuc solitari, loc. Menjar molt.
 27. Menjar manco que un titit, loc. Menjar molt poc.
 28. Menja més que una revolta de riu, loc. Menja molt.
 29. Menjar-se a Crist o un Sant Crist pels peus, loc. Menjar molt.
 30. Menjar-se part i la dels atres, loc. Menjar-sho tot.
 31. Menjar-sel a u les ganes de no fer res, loc. Ser un gos malfaener.
 32. Menjar-se els ferros de la presó, loc. Menjar-sho tot.
 33. Menjar-se les ferradures dun cavall, loc. Menjar-sho tot.
 34. Menjar més que una revolta de riu, loc. Menjar molt.
 35. Menjar-se la merda ad algú, loc. Estar o viure en una casa o entorn molt brut: Si yo no netejara esta casa tots los dies, se vos menjaria la merda.
 36. Menja i rosega, loc. Indica que u no sha de preocupar de res o del tema en qüestió i que ha de callar i anar a la seua.
 37. Menjar-se una cosa o ad algú pels garrons, loc. Se diu quan u molta fam o quan algú pot apoderar-se dun atre sobradament: Tinc tanta fam que em menjaria un bou pels garrons. Latre equit està molt ben entrenat i se vos va a menjar pels garrons.
 38. Menjar cervellets de canari flauta, loc. Se diu de qui és molt delicat en el menjar i molt escrupulós.
 39. Menjar-se els calcetins o calces, loc. Fet de caure els calcetins o les calces desbocats o desgomats i anar introduint-se dins del calcer quan camines.
ref. Mengen més els ulls que les dents. Menja i beu, i dels diners no faces creu. Menjant manco, en mengen més. Menjant, menjant, la fam se’n va anant. Menjar a pressa no fa profit. Menjar i rascar-se tot és posar-se. Menjarem dos mòssos i enganyarem al cos. Qui menja gitat, pixa assentat. Menja, calla i no fusses. Menja més l’enveja que el rovell. Menja pa i torna per més. Menjar molt no és sà, menjar poc és fotut. Ni menjar cansat, ni beure suat. Mengem i begam, que a la mort ya aplegarem. Qui menja no fa gasto. Allà a on menja u, mengen dos. Allà a on mengen dos, mengen tres. Menja be i caga fort, i no tingues por a la mort. Menja menja i fes-te gros, i quan te criden fes-te el sort. Qui es menja la carn, que rosegue els ossos. Qui menja sense treballar, si no és ric, ha de robar. Dis-me lo que menges i et diré qui eres.
Buscar menjar en: