Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llop
llop, -oba, -ps, -obes
(Del llatí lŭpu, mat. sign.)
  1. s. m. Mamífer carnicer quadrúpet daproximadament un metro de llargària i xixanta centímetros dalçària, de pèl obscur, coa llarga molt poblada, orelles erectes, morro allargat i dents molt agudes. És un animal salvage de lespècie Canis lupus.
  2. Llop marí o llop de mar, foca.
  3. ant. Ulceració o infecció maligna que ratava la cara.
  4. Llop màntol, ant. i rar. V. llamàntol, gramàntol.
  5. Se diu popularment dels naturals de la localitat valenciana dAlbocàsser o bocassins.
  6. Com un llop, loc. De manera feroç.
  7. Fosc o negre com gola de llop, loc. Molt obscur.
  8. Tindre paraules dovella i fets de llop, loc. Ser hipòcrita.
observacions/documentació: “Son llop de mar, / lo pex mular, / drach e balena / polp e serena”. Jaume Roig. Spill. 1460.
ref. Llop més malaït, el pèl més lluït. Llops entre llops, no es mosseguen. Qui en llops va, s’amostra o s’ensenya a udolar. El llop sempre va a caçar llunt del lloc a on sol estar. Llop dormidor, roïn caçador. Els contats se’ls menja el llop.
Imàgens
Llop
(Del nom propi llatí Lŭpus.)
  1. s. m. Nom propi dhome.
Buscar llop en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.