Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pèl
pèl, -ls
(Del llatí pĭlu, mat. sign.)
 1. s. m. Filament cilíndric, prim, de matèria còrnea que naix i creix en la pell de la major part dels mamífers.
 2. Conjunt dels dits filaments que cobrixen el cos dels animals o part dell.
 3. Conjunt dels dits filaments que cobrixen la pell dun animal.
 4. A pèl, a favor del pèl, en la seua direcció.
 5. A repel, pèl amunt o contrapel, en direcció contrària a la del pèl.
 6. Pèl de gamell, teixit fet en pèls dest animal.
 7. Pèls que cobrixen el cap de les persones o una atra part del cos, com el pit o les cames. Si el pèl és molt fi i pareix pelussa se li dona el nom de pèl de bresquilla.
 8. fig. Calitat que es manifesta exteriorment: unes taronges de bon pèl.
 9. Apèndixs filiformes que cobrixen exteriorment algunes fruites, com ara les bresquilles, alguns teixits, etc.
 10. Veta en les roques formada per una substància pareguda a la sal.
 11. No tocar un pèl de roba ad algú, no ofendrel, ni perjudicar-lo, ni agredir-lo.
 12. Pèl de cuc, fibra molt resistent, brillant, que sobté del budell dels cucs de seda.
 13. Pèl de mamella, mamitis, malaltia consistent en lobstrucció dels conductes de la llet en les dònes o femelles que estan alletant.
 14. Trobar pèls, loc. Trobar defectes i erros.
 15. fig. Cosa insignificant, cantitat mínima.
 16. Ni un pèl, loc. Gens ni miqueta.
 17. Un pèl daire, loc. Una bufada molt suau.
 18. A pèl, loc. A temps, a propòsit.
 19. Agarrar-se dun pèl o dun pèl de rossí, loc. Aprofitar qualsevol excusa o pretext.
 20. Apegar-se com el pèl a la pasta, loc. Ser molt apegalós.
 21. Contar els pèls a un cavall corrent o al dimoni, loc. Ser molt llest o intuïtiu.
 22. Deixar-se els pèls en la gatera, loc. Passar molt prop per una situació perillosa.
 23. En pèl, loc. Nu, sense gens de roba.
 24. En pèls i senyals, loc. En tot detall.
 25. Home de pèl en pit, loc. Home de molt corage, vigorós, robust.
 26. No tindre pèls en la llengua, loc. Parlar clar, no tindre temor en dir les coses com són.
 27. No tindre un pèl de fava, lleig, agraït... loc. No tindre ni lo més mínim duna deixes qualitats o característiques.
 28. No vore el pèl ad algú, loc. No vore a una persona en molt de temps o quan convenia la seua presència.
 29. Pèl a pèl, loc. Sense fer tornes en un canvi.
 30. Pèl per pèl, loc. En tot detall, minuciosament.
 31. Per un pèl o pèl de figa, loc. Per ben poc.
 32. Posar-se els pèls de punta, loc. Ariçonar-se, arrufar-se.
 33. Prendre el pèl ad algú, loc. Burlar-se dell intentant que no es done conte.
 34. Rascar-se u pèl amunt, loc. Traure diners de la bojaca i a disgust.
 35. Ser una cosa de pèls, loc. Ser una cosa gran perill.
 36. Agarrar un pèl de mamella, loc. Se diu quan fa molt de fret i algú no sabriga lo suficient.
 37. Tornar verts els pèls o fer eixir ad algú els cabells verts, loc. Fer que algú passe molta pena, provar la paciència.
ref. A cavall regalat no li mires el pèl. A on hi ha pèl, hi ha alegria. Allí a on se rebolca el burro, queda pèl.
Buscar pèl en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: pel i pell.