Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pell
pell, -lls
(Del llatí pĕlle, mat. sign.)
 1. s. f. Membrana exterior que recobrix el cos humà i dels animals.
 2. Pell de gallina, pell ariçonada pel fret o la por.
 3. Pell de taronja, aspecte granulós de la pell per un procés edematós o celulític.
 4. Pell morta, pell carent de vitalitat i que es separa del restant.
 5. Pell roja, indi indígena dAmèrica del Nort.
 6. La dita membrana separada del cos de la persona per castic o dels animals per a utilisar-la en la confecció de peces de vestir o dabric, etc.
 7. La dita membrana danimals utilisada per a la fabricació dobjectes.
 8. Membrana exterior dalgunes fruites i verdures, com la creïlla, la tomata, la poma, etc., quan és massa fina com per a ser considerada corfa o pellorfa.
 9. Pell de Rússia, pell adobada i impregnada dun oli procedent de la corfa de labedull que li dona una olor agradable i permanent.
 10. Anar en pell dovella, loc. Encobrir males intencions baix una aparència inofensiva o bondadosa.
 11. Deixar-se la pell en un treball o activitat, loc. Dedicar-se de valent, treballar molt.
 12. Entre pell i cuiro, loc. Se diu de lastella o de la cosa clavada baix de la pell sense penetrar massa en la carn.
 13. Estar dins de la pell dalgú, loc. Trobar-se algú en la mateixa situació que un atre.
 14. No cabre u en la pell, loc. Estar excessivament gros; fig. Omplir-se de satisfacció.
 15. No tindre u més que la pell i els ossos o estar en la pell i els ossos, loc. Estar prim en extrem.
 16. Ser de la pell del diable o de Barrabàs, loc. Se diu duna persona sense ètica o molt baixa moralment.
 17. Ser una cosa de pell de piu, loc. dialect. coloq. Ser una cosa de categoria, ser molt bona.
ref. Qui a sovint en armes va, se deixa la pell o se la deixarà.
Buscar pell en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: pel i pèl.