Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: repel
repel
(Compost de pèl en el prefix re-.)
  1. s. m. Pèl que creix en direcció contrària als atres.
  2. Pelleta que salça prop de lungla del dit de la , padastre.
  3. fig. i ant. Defecte.
  4. A repel o de repel, loc. Contra gust o voluntat. En direcció contrària al pèl o a tot allò que du una direcció.
Buscar repel en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.