Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: femelles
femella, -lles
(Del llatí femĕlla, contracció de femĭnĕlla, dim. de femĭna, dòna.)
  1. s. f. Animal o vegetal de sexe femení.
  2. Peça de metal en un forat i vies que sutilisa per a que entre un clau de rosca.
  3. Peça cóncava de qualsevol utensili que servix per a tancar, dins de la qual passa una atra peça que servix de subjecció.
  4. s. Peça cóncava en la que sintroduïx una atra que encaixa perfectament i que es nomena mascle.
  5. Coet en sis eixides; femelleta.
Buscar femelles en: