Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bresquilla
bresquilla, -lles
(Format sobre bresca.)
  1. s. f. Fruit esfèric de la bresquillera; un solc que ocupa mija circumferència, pell groga rogenca i vellosa, una olor agradable, és dolç i dins un pinyol dur i rugós en una armela interior amarga.
  2. Fonc de lespècie Agaricus Eryngii.
observacions/documentació: "...corfa de taroncha seca, / piñols de bresquilla tendra, / y pallús mesclat en sendra / del millor arros de Sueca.”. J. Bernat i Baldoví, L. Maria Bonilla i P. Pérez. La Donsayna. 1845."La orquesta pot anar tocant cuansevól coseta de gust, encara que siga el duo de les Bresquilles.”. Josep Bernat i Baldoví. El virgo de Visanteta. 1845. “Tens raim, bresquilla, pruna...”. Francesc Palanca Roca. Decrets de la Providensia. 1878. “Dihuen qu’han mort en Sevilla dos netes d’un mestre d’obres, per engollir·se les pobres lo piñol de una bresquilla.”. Joaquim Martí Gadea. Ensisam de totes herbes. 1891.
Imàgens
Buscar bresquilla en: