Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pas
pas, -ssos
(Del llatí passu, mat. sign.)
  1. s. m. Cada moviment que fan les persones en els peus per a caminar.
  2. Els primers passos, els que peguen els chiquets quan escomencen a caminar.
 1. Anar pas a pas, poc a poc, despai.
 2. Anar a passos contats, actuar espai i sense precipitar-se per a no enganyar-se.
 3. Seguir els passos dalgú, anar darrere dell, seguir-lo.
 4. Pegar el primer pas, escomençar una acció, un quefer.
 5. Un gran pas, progressar considerablement.
 6. Un pas arrere, perdre algun terreny o part de lo conseguit.
 7. Un pas fals, un erro, una falta.
 8. Espai que es recorre en cada u dels moviments dels peus al caminar.
 9. A cada pas, en freqüència, a sovint.
 10. Forma de caminar pròpia de persones i animals, i per extensió de qualsevol objecte que es desplaça.
 11. A bon pas, en prou rapidea.
 12. A pas de tartuga, molt lentament.
 13. Al pas, caminar a una velocitat normal, sense accelerar-se ni córrer.
 14. Pas llauger, marcha de 180 passos per minut.
 15. Pas lent, marcha de 78 passos per minut.
 16. Allargar el pas, pegar els passos més llarcs per a afanyar-se.
 17. Acurtar el pas, pegar els passos més curts.
 18. Marcar el pas, pegar els passos en el lloc sense alvançar.
 19. Pas doble, marcha que marca el ritme per a que la tropa alvance al pas ordinari.
 20. Cada u dels moviments que es fan quan se balla.
 21. Acte i efecte de passar: Observe el pas de les oronetes.
 22. Donar pas ad algú, deixar-lo passar, facilitar-li laccés.
 23. Al pas, en el moment de passar.
 24. De pas, a lhora, al mateix temps, aprofitant locasió: Vaig a Morella i, de pas, visite a ma tia que viu allí.
 25. Eixir al pas ad algú, anar a lencontre dell, eixir-li al camí o al davant.
 26. Lloc o espai per a on se pot passar o sha de passar: Entre les montanyes hi ha un pas molt estret.
 27. Mal pas, espai a on resulta perillós passar: El carrer del mal pas de Benidorm era perillós.
 28. Pas de zebra, de peatons o peatonal, lloc per a on se pot travessar un carrer i pel qual preferència el peató, marcat per ralles amples i paraleles a la vora.
 29. Pas a nivell, lloc a on se creua la via férrea en un camí, carretera, etc.
 30. Obrir pas ad algú, deixar-li lliure accés, el camí expedit.
 31. ant. Acontenyiment notable.
 32. Eixir del pas o del mal pas, fugir dun perill o situació apurada.
 33. Rel. Episodis de la Passió de Jesucrist, que es commemora en Semana Santa, i la figura o conjunt dimàgens que es trauen en provessó per a representar-los.
 34. Rel. plr. Viacrucis, conjunt de les catorze estacions que representen la Passió de Jesucrist.
 35. Tornar sobre els seus passos, loc. Escomençar de nou, reiniciar una acció.
 36. Pas furtat, ant. V. dret de pas.
ref. Pas a pas ya aplegarem.
Imàgens
pas
(De pas.)
 1. adv. ant. Partícula que sutilisava per a reforçar la negació no.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.