Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ralles
ralla, -lles
(Del llatí radĭa, o possiblement del llatí rallum o radŭla, rallador.)
 1. s. f. Llínea, senyal llarga i estreta que, en un llapis o un atre instrument, per plecs o per una depressió, se fa o es forma en una superfície.
 2. Llínea, regló dun escrit format per paraules posades una darrere duna atra horisontalment.
 3. Quatre ralles, escrit breu, de poca extensió.
 4. Llínea feta en un llapis o un atre instrument paregut sobre alguna cosa escrita o dibuixada, per a anular-la o borrar-la.
 5. Rodada, solc fet per la roda dun vehícul en el camí o la terra.
 6. local. Clavill.
 7. Part de la pell del cap que queda al descobert quan separem els cabells a banda i banda.
  1. Llínea que marca un llímit, un terme...
  2. Frontera o zona fronterera: Sa germana viu en la ralla de França. Són dun poblet que hi ha en la ralla de Portugal // Tindre ad algú a ralla, loc. Controlar-lo sense deixar que es sobrepasse o faça res pel seu conte.
 8. Passar-se de la ralla, loc. Excedir-se.
 9. A la ralla de, loc. Vora, aproximadament (referit a cantitats): Me tocà obrir la porta a la ralla de huit voltes.
 10. Fer ralla, o deixar la ralla alta, loc. Marcar una fita: El seu treball deixà la ralla alta i per ara ningú lha superat.
 11. Ralla de Sant Martí, local. V. arc de Sant Martí.
 12. No eixir-sen de la ralla, loc. Seguir lo establit, acordat o prescrit sense deixar en ningun moment de fer-ho: He fet tot lo que em digué el mege sense eixir-men de la ralla.
ref. La ralla de Sant Martí, que l’aigua ya està ací.
Buscar ralles en:
 • ralles coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de rallar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de rallar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: ralés.