Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rallar
rallar
Flexió verbal »
(Del llatí vulg. *rādŭlare, derivat de radĕre, raure.)
  1. v. tr. Reduir una cosa a trossos diminuts, com ara el pa, el formage..., refregant-la en un rallador.
rallar
Flexió verbal »
(Del llatí *ragŭlare, cridar.)
  1. v. intr. ant. Charrar o parlar en excés o sense discreció.
rallar
Flexió verbal »
(Derivat de ralla.)
  1. v. tr. Fer ralles en una superfície o cosa.
  2. Passar el pa, formage, etc., pel rallador per a obtindre ralladures.
  3. Marcar en el rallador el lloc a on han de foradar el ferro.
  4. Rallar el dia, loc. Escomençar a deixar-se vore la claror del nou dia.
  5. intr. Acostar-se molt a una cosa o cantitat: Eix home rallarà els quaranta anys. És un blau marí tan fosc que ralla en el negre.
rallar
Flexió verbal »
(Format sobre rall, ret.)
  1. v. tr. Llançar el rall a laigua per a peixar, peixcar en rall.
Buscar rallar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.