Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rallador
rallador, -ra, -rs, -res
(Derivat de rallar, ant. parlar.)
  1. adj. m. ant. Parlador, charrador.
rallador, -ra, -rs, -res
(Format sobre rall, ret.)
  1. s. m. Peixcador de rall.
rallador, -rs
(Derivat de rallar.)
  1. s. m. Utensili format per una superfície metàlica plena de forats tallants que servix per a rallar formage, pa, corfa de llima i unes atres coses.
  2. Instrument per a marcar ralles.
  3. Plomada, barreta de plom per a marcar o reglar una cosa.
  4. Ferramenta en la que els corregers marquen ralles en el cuiro per a tallar-lo.
  5. Punchó que els ferrers utilisen per a marcar a on han de fer un forat en el ferro.
Imàgens
Buscar rallador en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.