Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rall
rall, -lls
(Del llatí tardà retiaculum, un derivat de rēte, ret.)
  1. s. m. Ret de peixcar en forma circular, en ploms que van enganchats per tota la seua vora o perímetro i que du al centre una corda de la que sestira per a recuperar-la; se llança a des duna embarcació o estant el peixcador dins de laigua en llocs de poca profunditat, en el pes dels ploms la ret safona i fa una bossa que atrapa als peixos que naden per la zona.
  2. Tirar el rall ad algú, loc. Seduir-lo, captivar-lo.
rall, -lls
(Del llatí rallu, rascador.)
  1. s. m. ant. Rallador, per a rallar pa, formage, etc.
  2. Raspall en pues de ferro que sutilisava per a fer més blaneta la molla de la granera.
  3. Com si em passaren un rall per lesquena, loc. Se diu duna cosa desagradable que ha impressionat molt.
ref. Rall en rall, no fa formage.
rall, -lls
(Derivat posverbal de rallar.)
  1. s. m. ant. Acte i efecte de parlar o fer remor de charrada o raonada.
rall, -lls
  1. s. m. Raig dun líquit.
  2. local. Raig de llum.
  3. local. Rall de Sant Martí, arc de Sant Martí.
ref. Rall de Sant Martí el que el veu de vesprada no es mor de matí.
Buscar rall en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.