Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pegues
pec, -ega, -cs, -egues
(Del llatí pĕcus, animal domèstic.)
 1. adj. m. ant. i hui dialect. Estúpit, béstia.
ref. Qui foll va a Roma, pec se’n torna.
pega, -gues
(Del llatí vulg. pĭca, mat. sign.)
 1. s. f. Pegunta, substància molt viscosa obtesa per destilació de lalquitrà vegetal extret del pi negre.
 2. Substància que servix per a apegar.
 3. De pega, fals.
 4. Posar pegues, loc. Posar objeccions.
 5. Sense pegues, loc. Sense objeccions o problemes.
Buscar pegues en:
 • pegues coincidix en:
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de pegar
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de pegar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.