Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Raig
raig, -aigs / -ajos
(Del llatí radĭu, bastó.)
 1. s. m. Cada una de les llínees de llum que partixen dun punt o dun objecte lluminós.
 2. Ralla denergia radiant en la direcció de la seua propagació que partix dun punt.
  1. Corrent de partícules com ara ions o electrons que es mouen en una mateixa direcció.
  2. Raig incident, aquell que va des de la llum originària fins a un punt concret a on incidix.
  3. Raig reflectit, aquell que ha rebotat en un cos opac.
  4. Raig refractat, el que es trencant travessant un cos i seguix avant.
 3. Rajos catòdics, rajos que ixen del càtodo dun tubo de Crookes, formats per electrons o partícules delectricitat negativa i que topetant en un cos metàlic provoquen els rajos X.
 4. Raig làser. V. làser.
 5. Rajos X, ones electromagnètiques que travessen alguns cossos i que produïxen impressions fotogràfiques, denominades plaques, i que sutilisen en investigacions mèdiques.
 6. Raig vert, llampada instantànea que a voltes se veu quan el Sol traspassa lhorisó marí.
 7. Cada barra que unix el cup o centre de la roda dun vehícul en la seua circumferència, com ara la roda duna bicicleta, dun carro, duna motocicleta... Radi duna roda.
 8. Líquit en moviment que brolla o ix dun lloc. Broll, rall: Pel canó de la font brollava un gran raig daigua.
 9. Fer tanta gràcia com un raig en el ventre o sentar com un raig en el ventre loc. Sentar molt malament una cosa o no agradar gens ni miqueta.
Buscar Raig en: