Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: incident
incident, -ts
(Del llatí incidĕnte, mat. sign.)
  1. adj. m. Que cau o ve a caure en un pla o superfície.
  2. Que passa durant el transcurs duna cosa.
  3. s. m. Acontenyiment secundari, que interromp el desenroll dun atre; acontenyiment accessori en teatre, narrativa, etc.
  4. Fer un incident, ant. interrompre un assunt per a contar o dir alguna cosa que ha passat.
Buscar incident en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.