Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Obrir
obrir
Flexió verbal »
(Del llatí apĕrīre, mat. sign., baix una forma vulgar *operīre.)
 1. v. tr. Fer accessible linterior duna cosa, llevant o retirant lo que la manté tancada.
 2. Obrir els ulls, separar els parpalls de modo que quede visible lull i que este siga capaç de rebre limpressió; fig. Estar molt atent i prevengut; fig. descobrir lo que es desconeixia.
 3. Obrir els ulls ad algú, loc. Fer-li saber lo que ignorava o desconeixia.
 4. Obrir-se ad algú, loc. Mostrar-se en sinceritat, mostrar els sentiments, els pensaments, les preocupacions.
 5. Obrir algú la boca, separar les mandíbules de modo que linterior de la boca quede visible, per a parlar, per a menjar, etc., fig. Posar-se a parlar.
 6. Obrir la boca, loc. Parlar.
 7. Obrir en canal, obrir a un animal de dalt a baix.
 8. Obrir lorella o les orelles, loc. Escoltar.
 9. Obrir-se un peu, una ..., desconjuntar-se.
 10. Obrir-se una cosa que algunes parts unides, despestellar-se, trencar-se.
 11. Fer accessible linterior duna cosa, separant dos de les seues parts de modo que quede un espai entre elles.
 12. Fer accessible en general.
  1. fig. Iniciar o donar escomençament, posar en marcha.
  2. Obrir la sessió, iniciar la sessió.
  3. Obrir el fòc, escomençar a disparar en una arma de fòc.
  4. Obrir un conte, escomençar a fer operacions o tràmits per conte dalgú.
 13. Obrir lapetit, despertar o provocar les ganes de menjar.
 14. Obrir la marcha, anar davant en una formació o en un grup de gent.
 15. Llevar o moure lo que intercepta o tanca lentrada o leixida: Obrir les portes.
 16. fig. Obrir la porta ad alguna cosa, loc. Facilitar esta cosa: Esta postura transigent obri la porta als delits.
 17. Fer que es separen les parts mòvils del cos o duna articulació, formant un àngul més gran: Obrir les cames, obrir el paraigües, les flors, etc.
 18. Nàut. Tirar-se el vent més a popa.
 19. Nàut. Engrandir distàncies. Separar una embarcació del moll.
 20. Obrir les mordaces, loc. Nàut. Permetre que la cadena de làncora córrega lliure per a fondejar o virar-la.
 21. Obri lull Borull, loc. Para atenció, tin conte.
 22. Obrir una boca com un forn, loc. Obrir molt la boca.
 23. Obrir-li a u el cor de bat a bat, loc. Sincerar-se en una persona, mostrar-li els sentiments.
 24. Obrir-se com una magrana, loc. Desconjuntar-se, trencar-se per diversos llocs.
 25. v. intr. Estendres, fer més ample el seu àngul per la separació de les seues parts.
 26. Obri fàcil, se diu dun sistema per a obrir paquets, pots, llandes... de manera fàcil i sense necessitat dobridor, tisores...
 27. Obrir el cul i agarrar mosques, loc. Se diu volent indicar que una cosa no és fàcil ni ràpida com supostament és lacció que indica la locució: Tu et pensaves que fer eixa faena era obrir el cul i agarrar mosques, pero és díficil i llarga.
ref. Obri un ull i tanca l’atre i et voràs pijor.
Buscar Obrir en: