Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: portes
porta, -tes
(Del llatí pŏrta, mat. sign.)
 1. s. f. Obertura feta expressament en un mur o en la paret dun edifici per a permetre lentrada i leixida.
  1. Porta de carrer, la que servix per a entrar a una casa des del carrer o per a eixir ad este des daquella.
  2. Porta del pati, la que servix per a entrar a una casa des del pati desta o per a eixir ad este des daquella.
  3. Porta falsa, la que està situada en una frontera lateral o posterior duna casa en lloc den la principal.
  4. Porta de servici, la que en una casa utilisen els criats i proveïdors.
  5. Porta reglar, aquella per la que saccedix a la zona de clausura dun convent de religioses.
  6. Porta de carro o porta cochera, la que un tamany suficient per a permetre lentrada o eixida de carros o coches.
 2. Porta franca, entrada i eixida lliure per a tots.
 3. A porta tancada, loc. En secret i si es tracta dun juí en presència de les parts, els seus representats i defensa únicament.
 4. Dret de portes o, simplement, porta, tribut que es pagava pel dret daccedir a una població o de pas per una porta pública, especialment, per a passar mercaderies.
 5. La Sublim Porta, nom que rebia lentrada de la Cort turca i, per extensió, la mateixa Cort.
 6. Per analogia, obertura que servix daccés a una cosa.
 7. fig. Entrada o principi duna cosa, situació, estat
 8. A les portes de la mort, loc. En perill greu o imminent de morir.
 9. Peça de fusta o una atra matèria dura, plana, que sadapta a lobertura dun mur o paret i gira sobre una frontiça o un golfo per a obrir-la o tancar-la, permetent entrar o eixir per ella.
 10. Obrir la porta, deixar-la de manera que permeta laccés per lobertura a la qual està adaptada.
 11. Tancar la porta, deixar-la de manera que no permeta laccés per lobertura a la qual està adaptada.
 12. Ajuntar la porta, tancar-la pero no del tot, deixant un badall.
  1. Porta vidriera, la que vidres per a permetre el pas de la llum.
  2. Porta corrediça, la que no gira sobre una frontiça o un golfo i sobri i tanca corrent sobre una guia.
  3. Porta blindada, la que està reforçada en sistemes de seguritat.
  4. Porta giratòria, la que dos o quatre fulles montades sobre un eix comú i gira sobre dos costats cilíndrics.
 13. Tocar a la porta, pegar colps en una porta, en la , en una anella o en un atre instrument paregut, per a cridar latenció dels que estan dins la casa.
 14. Per analogia, peça de fusta o una atra matèria dura, plana, que sadapta a lobertura dun armari o un atre moble i gira sobre una frontiça o un golfo per a obrir-la o tancar-la, i deixar lliure o impedir laccés a linterior.
 15. A bona porta tagarra la fam, loc. Indica que se li va a negar lo que demana.
 16. A la porta, loc. A punt docórrer, molt pròxim.
 17. Agarrar la porta, loc. Eixir o anar-sen dun lloc aïradament, encolerisat, enfuritAnar-sen ràpidament.
 18. De porta en porta, loc. Anar de casa en casa, especialment captant, mendicant, demanant
 19. De portes a fòra, loc. Per laspecte exterior, sense profundisar en linterior, sense conéixer tots els detalls
 20. Entrar per la porta gran, loc. Entrar o accedir a un lloc triumfalment, en tots els honors.
 21. Estar a la porta, loc. Estar molt prop.
 22. Mostrar la porta ad algú, loc. Tirar o dir-li ad algú que sen vaja.
 23. Tancar les portes ad algú, loc. Impedir o negar ad algú lentrada a un lloc o poder accedir a alguna cosa.
 24. Tancar-se-li a u totes les portes, loc. Negar-li-ho tot.
 25. Tirar les portes a terra, loc. Colpejar la porta violentament, en molta força i insistència.
 26. Tirar-li a u la porta en la cara o en els nassos, loc. Tancar-li la porta davant dell.
 27. Tocar a totes les portes, loc. Demanar ajuda a tot lo món.
 28. Tocar-li a u a la porta, loc. Solicitar-li ajuda o favor.
ref. Casa en dos portes mala és de guardar. Porta tancada, el diable se’n torna. Quan se tanca una porta cent se n’òbrin. Si una porta es tanca, una atra se n’obri.
Imàgens
Buscar portes en:
 • portes coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de portar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de portar