Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: juí
juí, -ïns
(Del llatí iudĭcĭu, mat. sign.)
  1. s. m. Coneiximent duna causa en el qual el juge ha de pronunciar la sentència.
  2. Enteniment, raó, trellat, facultat de discerniment.
  3. Opinió, parer.
  4. Juí temerari, opinió o parer sense fonament que sexpressa i que pot perjudicar ad algú.
  5. Rel. Juí final, el que farà Deu jujant a tots els hòmens quan sacabe el món.
  6. Perdre el juí, perdre la raó, lenteniment o el trellat, tornar-se foll.
observacions/documentació: En la llengua antiga també es pot trobar el plural juís (juhís) junt a juïns (juhins).
Buscar juí en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: juy, juhy i juhí.