Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sentència
sentència, -ies
(Del llatí sententĭa, mat. sign.)
 1. s. f. Opinió o parer que algú o seguix.
 2. Sentit, significat.
 3. Traure sentència dalgú o dalguna cosa, loc. ant. Deduir el significat.
 4. Frase que sintetisa i manifesta una idea fonamentada i reflexionada.
 5. Decisió presa per un juge, jurat o tribunal.
 6. plr. Se diu de la persona sentenciosa: Eix home és un sentències i un pessimiste.
 7. Lling. Oració gramatical independent.
 8. Dit o màxima de contengut moral.
 9. Pronòstic funest.
ref. Més val avinença que bona sentència. Més val roïn ajust que bona sentència.
Buscar sentència en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: sentenciat.