Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sentències
sentència, -ies
(Del llatí sententĭa, mat. sign.)
  1. s. f. Opinió o parer que algú o seguix.
  2. Sentit, significat.
  3. Traure sentència dalgú o dalguna cosa, loc. ant. Deduir el significat.
  4. Frase que sintetisa i manifesta una idea fonamentada i reflexionada.
  5. Decisió presa per un juge, jurat o tribunal.
  6. plr. Se diu de la persona sentenciosa: Eix home és un sentències i un pessimiste.
  7. Lling. Oració gramatical independent.
  8. Dit o màxima de contengut moral.
  9. Pronòstic funest.
ref. Més val avinença que bona sentència. Més val roïn ajust que bona sentència.
Buscar sentències en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.