Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: delits
delit, -ts
(Del llatí delĕctum, mat. sign.)
 1. s. m. ant. V. delectació.
 2. ant. Vigor i plaer de lesperit per a obrar.
delit, -ts
(Del llatí delictum, mat. sign.)
  1. s. m. Infracció de la llei.
  2. Cos del delit, objecte sobre el qual sha infringit la llei.
 1. Tindre delit una cosa o fet, loc. Ser greu o molt roïn.
observacions/documentació: La forma delit és clàssica i no un castellanisme com algú ha volgut interpretar: “Plàcia a la celsitut vostra fer obrir les portes de la vostra gloriosa habitacio a mi, ignocenta de tal delit”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch 1492. “...contra o oltra la forma damuntdita haura reebut de nombre de nostres conseylers, sera delit e oltra aço a nostre arbitre sera punit”. Pere el Cerimoniós. Ordinacions de la Casa i Corts de Pere el Cerimoniós 1344.
delit, -ida, -ts, -ides
(Del part. pass. de delir.)
 1. adj. m. ant. Borrat o destruït per complet.
Buscar delits en:
 • delits coincidix en:
  • el participi masculí plural de delir
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: dellit.